โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายลูกคิด ไกรสีกาจ
  2. นางกาญจนา เรืองเพ็ชร
  3. นายฉัตรมงคล ไกรโกญจนาท
  4. นายริ้ว จันทร์น้อย
  5. นายอนันต์ สงสัย
  6. นางสิริวรรณ รามจักร
  7. พระครูวิรุฬห์ธรรมโชติ
  8. นายสุเทพ ไกรกิจราษฎร์
  9. นายอรุณ สุภาพร
  10. นางจันทรรัตน์ เอิบสภาพ
  11. นายประพันธ์ อิ่มเอิบ
  12. นายประสูติ ปานดำ
  13. นายมานพ พวงดอกไม้
  14. นายสมศักดิ์ นวลใย
  15. นางอำนวย บูรณะไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 09:22:35 น.

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ จันทร์เมือง โทรศัพท์: 055940627 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]