โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นางสาวสมฤทัย  สร้อยชื่อ                     ประธานนักเรียน
  2. นางสาวนิรชา สุขแท้                                รองประธาน
  3. นางสาวมานิตา พุขุนทด
  4. นางสาวประทุม จันทร์พะโยม
  5. นางสาวไพรอัมพร พรมพรายแก้ว
  6. นายกฤติชัย พานทอง
  7. นางสาวนิภาภรณ์ บุญรอด
  8. นางสาวลักษมี อิ่มเอิบ
  9
  . นางสาวณิชกมล ไกรกิจราษฎร์
  10. นางสาวกมลวรรณ นวลน่วม
  11. นางสาววิภาพร สำรี
  12. นายณรงศักดิ์ อินสอน
  13. นางสาวปภัสสร มั่นประสงค์
  14. นายทัศน์พล มั่งจิ๋ว
  15. นางสาวลัดดา แช่มชื่น
  16. เด็กหญิงเกศริน บุญรอด
  17. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ มงคลพันธ์
  18. เด็กหญิงสุชาวดี กันเมือง
  19. เด็กหญิงมนต์นภา บัวใหญ่

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 09:22:35 น.

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ จันทร์เมือง โทรศัพท์: 055940627 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]