• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ

        โรงเรียนศึกษาลัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๖ เปิดสอนครั้งแรกที่ ศาลาการเปรียญวัดห้วยแก้ว ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลนครป่าหมาก”(วัดห้วยแก้ว) เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.๑-๔

                  ปี ๒๔๘๐ นายวิรัช  ตุลพงศ์ (เต้ง) บริจาคที่ดิน ๙ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา ทางราชการได้จัดสร้างอาคารเรียน ป.๔

                  โรงเรียนมีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งคือ โรงเรียนประชาบาลตำบลบางกระทุ่ม(วัดห้วยแก้ว),  โรงเรียนบางกระทุ่มศึกษาลัย, และโรงเรียนศึกษาลัย ตามลำดับ

                  โรงเรียนได้พัฒนาในทุกๆด้านมาโดยตลอด จนปัจจุบันนี้มีอาคารเรียน ๔ หลัง, อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง, โรงอาหาร ๑ หลัง, ห้องสมุด ๑ หลัง, ห้องสหกรณ์ ๑ หลัง, ส้วม ๖ หลัง มีข้าราชการครู ๒๒ คน ครูธุรการ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิเศษ ๑ คน ครูอัตราจ้าง(โรงเรียนจ้างเอง)  ๓  คน  ลูกจ้างประจำ(ช่างไฟฟ้า) ๑ คน และครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน ๑ คน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๙๗ คน จัดห้องเรียน ๑๖ ห้องเรียน มีนายบุญเลิศ   มากเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

                  โรงเรียนสังกัด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 11:07:54 น.

โรงเรียนศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: Suksalai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ โทรศัพท์: 0819536171 อีเมล์: sithakan2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]