• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนศึกษาลัย ปีการศึกษา  2559

  1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  คงลา          ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงณัฐชยา  สิงหลักษณ์     รองประธานกรรมการนักเรียน

  3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ศรีสุภา         รองประธานกรรมการนักเรียน

  4. เด็กชายเพทาย   เชาวรัตน์           กรรมการนักเรียน

  5. เด็กชายกันติทัต   เดชาโมรกุล     กรรมการนักเรียน

  6. เด็กชายบุญยฤทธิ์   มากบางแก้ว  กรรมการนักเรียน

  7. เด็กหญิงพัชรัฐดา   สุวรรณเนตร    กรรมการนักเรียน

  8. เด็กหญิงปวีณา   พงษ์พานิช         กรรมการนักเรียน

  9. เด็กหญิงกนกกร   ทรัพย์ชาวนา    กรรมการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 11:07:54 น.

โรงเรียนศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: Suksalai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ โทรศัพท์: 0819536171 อีเมล์: sithakan2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]