• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          "ภายในปี พ.ศ 2564 โรงเรียนศึกษาลัยมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานโรงเรียนสู่สากล"

  คำขวัญของโรงเรียน

          "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม"

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

          "ยิ้มง่าย ไหว้สวย"

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          "มารยาทดี"

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 11:07:54 น.

โรงเรียนศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: Suksalai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ โทรศัพท์: 0819536171 อีเมล์: sithakan2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]