โรงเรียนวัดน้ำคบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดน้ำคบ   เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔   ตำบลบ้านยาง   อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่   ๑๖   สิงหาคม   ๒๔๗๓    โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดน้ำคบเป็นสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  ในช่วงนั้นตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบล บ้านยาง  อำเภอพรหมพิราม (ปัจจุบันเป็นอำเภอวัดโบสถ์)  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยมี นายสอง   มากศรทรง เป็นครูใหญ่คนแรก   ต่อมานายครอบ  ดิษฐา  กำนันตำบลบ้านยางได้อุทิศที่ดินของตนเองให้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๘ ไร่  ๓ งาน ๑๐  ตารางวา 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-09 16:22:44 น.

โรงเรียนวัดน้ำคบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววสา มณีเสม โทรศัพท์: 0989829632 อีเมล์: nongwas_2015@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]