โรงเรียนวัดน้ำคบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
  ชื่อ-นามสกุล : ผญบ.นายไร่  คงสิน
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ตัวแทนจาก :
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.บุญส่ง สุดใจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายนอ อยู่ตาล
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ แก้วกอง
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู ทองวัฒน์
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ครู
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ แก้วมณี
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :
  ชื่อ-นามสกุล : นายธงไทย บุตรที
  ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
  ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบ
  เบอร์โทร :
  อีเมล์ :

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-09 16:22:44 น.

โรงเรียนวัดน้ำคบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววสา มณีเสม โทรศัพท์: 0989829632 อีเมล์: nongwas_2015@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]