โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2476 เริ่มเรียนโดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านตาล โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านตาล

  พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดบ้านตาล"ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร"เพื่อเป็นเกียรติแด่พระครูวิจารณ์ธรรมสิริ

  พ.ศ.2546 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

  ปัจจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ครูใหญ่คนแรก คือ นายสมบูรณ์  ทองอยู่

  คนปัจจุบันคือ นายเดชา บัวดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:35 น.

โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056628738 อีเมล์: bantan1@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์ โทรศัพท์: 0884419628 อีเมล์: jirawoot_woot@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]