โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กหญิงณัฎฐณิดา           ฉ่ำพงษ์                 ประธาน
  2. เด็กหญิงพักตร์พิมล           สุดเขียว                รองประธาน
  3. เด็กชายอะธะนนท์            ศอกขุดทด            รองประธาน
  4. เด็กหญิงธัญญากร            พลหาญ                กรรมการ
  5. เด็กชายธีระศักดิ์               ขุนเจริญ                กรรมการ
  6. เด็กชายทักษิณ                อ่ำสำโรง               กรรมการ
  7. เด็กหญิงพิชยา                 ชื่นเทศ                  กรรมการ
  8. เด็กชายศุภวิน                   หอมฉุน                 กรรมการ
  9. เด็กชายวิทวัส                   จันทร์ขำ              กรรมการและ เลขนุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:35 น.

โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056628738 อีเมล์: bantan1@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์ โทรศัพท์: 0884419628 อีเมล์: jirawoot_woot@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]