โรงเรียนบ้านท่าบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  1. นายจิรเดช  เนียมฤทธิ์                      ประธานกรรมการ
  2. นายจำรัส  ดีมี                                   กรรมการ
  3. ด.ต.ธภิณภัฎฐ์  ขจรกลิ่นสมฐวี           กรรมการ
  4. นายณรงค์  ธูปชู                               กรรมการ
  5. นายฤทธิชัย  ทองประจักษ์              กรรมการ
  6. นายอนันต์  ปัญญามี                        กรรมการ
  7. นางสุคนธา  กันทะวงศ์                     กรรมการ
  8. นางมะลิวัลย์  อาการสินธุ์                  กรรมการ
  9. นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา                  กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านท่าบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0805118028 อีเมล์: Tabouw.sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติรส จิโนรส โทรศัพท์: 0830788886 อีเมล์: chotirosjinoros@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]