โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านทะนง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๔๖๕  เปิดสอนชั้น ป.๑ถึง ป.๔

  ใช้ศาลากลางวัดทะนงเป็นที่เรียน ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศเมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๐๕ ชื่อโรงเรียนวัดทะนง

  " เลี่ยมรัฐประชานุสรณ์ "  โดนมีเจ้าอาวาส  ข้าราชการครู  คณะกรรมการศึกษา  และประชาชนช่วยกันบริจาคทรัพย์สมทบทุนในการก่อสร้าง

  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และใช้ชื่อโรงเรียนบ้านทะนง  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๓

   ได้รวมโรงเรียนบ้านไร่และโรงเรียนบ้านทะนงและเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่

  ชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056667254 อีเมล์: tanong2553@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์เดช คงสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0810426177 อีเมล์: weddingphoto2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]