โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  นายไพฑูรย์  ศิริวัลย์                                              ประธานกรรมการ

   นายระนอง   เนียมเรือง                                          กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

   นายกระชด  วิริต                                                    กรรมการที่ผู้แทนครู

   นายชาลี     พรมแตง                                               กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

   นายกิตติภณ    สังข์เมือม                                      กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรท้องถิ้น 

   นายสุชาติ      นาคเณร                                           กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

   นายสมบัติ    จงรักไทย                                       กรรมการเป็นผุ้แทนพระภิกษุสงฆ์

   นายสมศักดิ์     ศรีอุดทา                                        กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

   นายจักรกฤษณ์    รอดเจริญ                                   กรรมการและเลขานุการ-

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056667254 อีเมล์: tanong2553@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์เดช คงสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0810426177 อีเมล์: weddingphoto2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]