• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายวุฒิพงษ์   กล้วยหอมทอง            ประธานกรรมการ
  2. นายศรีเทพ     เม่นสุวรรณ                 กรรมการ
  3. นายสมชาย     ใจพิมพ์                     กรรมการ
  4. นายไก่           อินต้นวงค์                    กรรมการ
  5. นายชินวัตร     กล้วยหอมทอง            กรรมการ
  6. นายประทุม     ประชาสุข                   กรรมการ
  7. พระชาตรี         สมฺธาธิโก                   กรรมการ
  8. นายสุเทพ       โฉมศรี                        กรรมการ
  9. นางสาวสุรินทร์     นาคดี                    กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิรินภา กะลำพัก โทรศัพท์: 0850505312 อีเมล์: sirinapa_14@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]