• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  1. เด็กหญิงศิระประภา  แก่นแจ่ม             (ประธานนักเรียน)

  2. เด็กชายพิทยุต        ไชยนาค             (รองประธานนักเรียน)

  3. เด็กชายสิระวิชญ์     กะระณี               (รองประธานนักเรียน)

  4. เด็กหญิงสุภัสรา      มีบัณฑิต             (เลขานุการ)

  5. ........................................................(เหรัญญิก)

  6...........................................             (ปฏิคม)

  7.........................................                 (ประชาสัมพันธ์)

   

   

  ครูที่ปรึกษา

  1.นายสุเทพ      โฉมศรี

  2.นางสาวมณี    อั่วหงวน

   

   

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิรินภา กะลำพัก โทรศัพท์: 0850505312 อีเมล์: sirinapa_14@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]