• ข้อมูลผู้บริหาร
  • ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสุรินทร์  สังขวิสุทธิ์   โทรศัพท์   081-042929

    E-Mail : huaiyao1@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท   สาขา การบริหารการศึกษา 

    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  มกราคม  2550  จนถึงปัจจุบัน   เป็นเวลา  11   ปี  5  เดือน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิรินภา กะลำพัก โทรศัพท์: 0850505312 อีเมล์: sirinapa_14@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]