• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  -โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาวจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
    มีความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทยโดยชุมชนมีส่วนร่วม
     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิรินภา กะลำพัก โทรศัพท์: 0850505312 อีเมล์: sirinapa_14@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]