โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • โรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.2482  โดยได้ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลท้ายน้ำ  3 (วัดบ้านหนองบัว)”  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้งขึ้น  ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษา  และสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  อาศัยศาลาวัดหนองบัวเป็นสถานที่เรียน  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายทิม   วิริต  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนประชาบาลทะนง  3 (วัดหนองบัว) ”  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2494  จึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่า  “ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัว ” ปีการศึกษา  2504


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: bannongbua2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนันทวรรณ ศรีอินทร์ โทรศัพท์: 0956424178 อีเมล์: nanthawan.sriin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]