โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.ปริยกร      หอมฉุน            ประธานนักเรียน

  2. ด.ญ.หนึ่งนุช    คงเคลือ              รองประธานนักเรียน

  3. ด.ญ.ฐิติมา      ปาระมีศรี             กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

  4. ด.ญ.กัลยารัตน์    จันทร์อ่ำ          กรรมการฝ่ายปฏิคม

  5. ด.ญ.ชุติมา      นากโหมด           กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย

  6. ด.ญ.กันยารัตน์    เมินไธสง         กรรมการและเลขานุการ    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: namphungschool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ เเจ่มจำรัส โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: nattinants@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]