โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

    2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

    4. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: namphungschool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ เเจ่มจำรัส โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: nattinants@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]