โรงเรียนวัดคงคาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นางสาวณัฏฐิมา  พรธาดาวิทย์      ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2.  นายปัญญา  สอนน้อย                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  พระบุญส่งฐานทตโต                     ผู้แทนพระสงฆ์

  4.  นายเอนก  สัมฤทธิ์                       ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นางจริยา  นิ่มสุวรรณ                    ผู้แทนศิษย์เก่า

  6.  นางวันดี  พันแจ้ง                         ผู้แทนผุ้ปกครอง

  7.  นายธนภณ  สิงห์ทอง                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8.  นายประสานต์  ปั้นทอง                 ผู้แทนครู

  9.  นายสุรศักดิ์   เผ่าสวัสดิ์                 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:08:20 น.

โรงเรียนวัดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669183 อีเมล์: watkhongkharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขอิ่ม โทรศัพท์: 0853826421 อีเมล์: kamolwat22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]