โรงเรียนวัดคงคาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ คือ มุ่งพัฒนาการบริหารการจัดการ ประสานความร่วมมือ เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เอื้อการเรียน นำครูสู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานชาติ

     

    ปรัชญา คือ วิริเยน ทุกขมฺจ เจติ (บุคคลลุล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:08:20 น.

โรงเรียนวัดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669183 อีเมล์: watkhongkharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขอิ่ม โทรศัพท์: 0853826421 อีเมล์: kamolwat22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]