โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                    โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย เดิมชื่อโรงเรียน ประชาบาล ตำบลท่าขมิ้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2477 ผู้ที่มาเปิดโรงเรียน คือ หลวงทรงปราสาท นายอำเภอบางคลาน  และนายสัมฤทธิ์ คุ้มม่วง  กรรมการศึกษาอำเภอบางคลาน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดพังน้อย เป็นสถานศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านพังน้อย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลท่าเสา  อำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                        โรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  4 , 6 , และหมู่  7  ตำบลท่าเสา  มีจำนวนประชากร  จำนวน  6,950  คน  1,784  ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจปานกลาง  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  40,000.  บาท / ปี  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด   


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638788 อีเมล์: pangnoischools@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร คุ้มเกตุ โทรศัพท์: 0991614419 อีเมล์: Culeeporn.apc@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]