โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านพังน้อย

   

  1.              นายพิชิต   คล้ายพุ่ม                          ประธานกรรมการ

  2.             นายทองสุข   ยอดศิลป                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.             นายเชิดชัย   คล้ายพุ่ม                        กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  4.             นายไพศาล   ต๋าอ่อน                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  5.             นายดาวเรือง   เจิมท่า                         กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  6.             นายสุเมต    ยอดศิลป                         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  7.             นายจรูญ  วิจิตรวงษ์                            กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.             นางสาวอังคณา  มีเย็น                         กรรมการผู้แทนครู

  9.             นายบุญชอบ  นาคแนม                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638788 อีเมล์: pangnoischools@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร คุ้มเกตุ โทรศัพท์: 0991614419 อีเมล์: Culeeporn.apc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]