• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กหญิงจิราภา  ทันชม  ประธานนักเรียน

  2.  เด็กชายอดิเทพ  ศิษวระชัย  รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กชายศราวุธ  แจ้งไล้  รองประธานนักเรียน

  4.  เด็กชายปดิภัทร  ใจมุ่ง  กรรมการ

  5.  เด็กชายทศพร  ใจเครือ  กรรมการ

  6.  เด็กชายธีรพล  คงเพชร  กรรมการ

  7.  เด็กหญิงเบญจวรรณ  เข็มสัมฤทธิ์  กรรมการ/เลขานุการ

  ครูที่ปรึกษา นายมนูญ ฟองบาลศรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 086-4011371 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพันธ์ รังษีวงศ์ โทรศัพท์: 0875221885 อีเมล์: spark_2662@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]