โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66120
  โทรศัพท์ 056683186 e-mail: sompopj9@gmail.com Website :http://www.bangphaischool.net
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้ 

       โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลบางไผ่ ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2446 ณ.ศาลาวัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์(วัดบางไผ่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำน่าน)  ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลบางไผ่

         ปลายปี พ.ศ.  ๒๔๙๗  ได้รับงบประมาณ   ๑๐๐๐๐๐  (หนึ่งแสนบาท)เป็นอาคารเอกเทถาวร  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  และห้องพักครู  ๑  ห้อง  ในที่ดินของนายฟุ้ง  นางกุหลาบ    เนียมน้อย  นางสายทองฤทธิ์ตระกูล  และนางน้อย  ปานม่วง    ซึ่งยกให้ทางราชการ  จำนวน  ๑๒  ไร่  ๒  งาน  ๘๖  ตารางวา  อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  โดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

          ได้เปิดเรียนเป็นปฐมฤกษ์  เมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๙๘  ในสมัยนายสละ  ศรีวิทยา  เป็น ครูใหญ่  ได้ย้ายนักเรียนชั้น  ป๑  ถึง  ป.๔  จำนวน  ๑๗๐  คน  ครู  ๔  คน  จากวัดแก้วมณีรัตน์  มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้  ณ.  หมู่ที่  ๔  ตำบล บางไผ่  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

           ปี  ๒๕๐๔    ได้เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  เป็นแห่งแรกของอำเภอบางมูลนาก

           ปี  ๒๕๓๔  เปิดเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม๑ - ม๓)

           ปี  ๒๕๔๑  คุณเกรียงไกร  เศรษฐไกรกุล  รองอธิบดีกรมศุลกากร  ได้บริจาคเงิน  จัดสร้างหอสมุด  และถมดินบริเวณโรงเรียน  คิดเป็นมูลค่า  ๘๐๐๐๐๐  (แปดแสนบาท)

   ปัจจุบันมีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง ห้องเรียน 

   
  มีพื้นที่บริการ ได้แก่ หมู่ 2  บ้านท่าหอย  หมู่ที่ 3 บ้านสถานีดงตะขบ หมู่ที่ 4 บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังน้ำเต้า หมู่ที่ 11 บ้านวัดพฤกษ์  หมู่ที่ 12 บ้านวัดพฤกษ์
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-13 22:05:36 น.

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-683186 อีเมล์: ิbangphairat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก่นนาคำ โทรศัพท์: 0805046041 อีเมล์: tae_ke@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]