โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายประเทือง ฉิมไทย      ประธานกรรมการ

  2.นายชะนะ พึ่งจาบ          กรรมการ

  3.พระครูวิเศษ บุญญากร     กรรมการ
   
  4.นายสัมฤทธิ์ ศรีบุญ          กรรมการ
   
  5.นายพัลลภ  ทะแกล้วพันธ์   กรรมการ
   
  6.นายเสถียร แก้วสมบูรณ์     กรรมการ
   
  7.นายเฉลิมชัย  ยิ้มกล่ำ        กรรมการ
   
  8.นายปราโมทย์ ยิ้มกล่ำ        กรรมการ
   
  9.นายทศพล  ขุนนาถ           กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-13 22:05:36 น.

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-683186 อีเมล์: ิbangphairat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก่นนาคำ โทรศัพท์: 0805046041 อีเมล์: tae_ke@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]