โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายนฤนาท            มาลอย            ประธาน  

  เด็กชายนรินทร์             พัฒลักษณ์     รองประธาน

  เด็กหญิงปวรรัตน์           ไทยตะขบ         ปฏิคม

  เด็กชายอนุพงษ์              แป้นแก้ว       หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  เด็กหญิงอารยา              ครุฑน่วม        เหรัญญิก

  เด็กหญิงกนกกร             จันทมา            เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-13 22:05:36 น.

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-683186 อีเมล์: ิbangphairat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก่นนาคำ โทรศัพท์: 0805046041 อีเมล์: tae_ke@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]