โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์: ผู้เรียนรักการอ่าน เรียนรู้อย่างคิดวิเคราะห์  มีคุณค่า  มีคุณธรรม  มีจริยธรรมและมารยาทงาม 

    นำเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์และสามารถดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

     

    ปรัชญา : ปญฺญา  นรานํ  รตนํ   ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-13 22:05:36 น.

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-683186 อีเมล์: ิbangphairat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก่นนาคำ โทรศัพท์: 0805046041 อีเมล์: tae_ke@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]