• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายอำนาจ  เถียรอ่ำ                              ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. นางสุรีย์ วุฑฒยากร                               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางนงเยาว์  อินทฤทธิ์                          กรรมการผู้แทนครู

  4. นายจิรัฎฐ์ เรืองมาลัย                            กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายวิเชียร เนียมเทศ                             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายธวัชชัย แก้วแกมแข                        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระมหาธัญพิสิษฐ์ เตชธโร                   กรรมการผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา

  8. นายนุกูล นิยมไทย                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายวัชระ  เจริญภาพ                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:05 น.

โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631971 อีเมล์: phothongpakasit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บูรพา วิถีปัญญา โทรศัพท์: 0877337716 อีเมล์: burapha087@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]