• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงธนัทพร วงสวาท   ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงณัฐชยา รัชตพงศา   รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายณัฐพล ฉิมวรรณ  รองประธานนักเรียน

  4. เด็กหญิงกวินทรา โฉทแก้ว  เลขานุการ

  5. เด็กชายปิยะพล บุญลำนาญ  เหรัญญิก

  6. เด็กชายจักรกฤษณ์ นุชคำ  ประชาสัมพันธ์

  7. เด็กหญิงธารา ศาตะมาน ปฏิคม

  8. เด็กชายพัฒนา ทองดี ปฏิคม

  9. เด็กหญิงจารุวรรณ กุลฐิติกร  ปฏิคม

  10. เด็กหญิงสมหญิง ใจดี ปฏิคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:05 น.

โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631971 อีเมล์: phothongpakasit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บูรพา วิถีปัญญา โทรศัพท์: 0877337716 อีเมล์: burapha087@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]