• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีคุณธรรมจริยธรรม 

  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

  เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  และมีจิตสาธารณะ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสมปอง ม่วงกร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมานิจ สิงห์ทอง

 • นางสาวเทียนทิพย์ จิอู๋สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,572
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631971 อีเมล์: phothongpakasit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บูรพา วิถีปัญญา โทรศัพท์: 0877337716 อีเมล์: burapha087@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]