โรงเรียนวัดมะกอกงอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนมะกอกงอปัจจุบันตั้งอยู่หมู่  5  ตำบลวังตะกู  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

  โรงเรียนวัดมะกอกงอเป็นโรงเรียนประชาบาล  จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2548 

  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมะกอกงอเป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอน  ตั้งแต่  ชั้น ป.  1 -  ป.  4

                  ในปัจจุบันโรงเรียนวัดมะกอกงอเป็นโรงเรียนเอกเทศตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  5  ตำบลวังตะกู 

  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร อยู่ทิศใต้ของศาลาการเปรียญวัดมะกอกงอ  ซึ่งใช้เป็นสถานที่เดิม

  ประมาณ  1  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของนายจรูญ  นางแป้งรำ  นิ่มอ่อน  ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน

  ประมาณ  7  ไร่  -  งาน  35  ตารางวา  เป็นผู้บริจาคที่ดิน  เพื่อใช้เป็นที่สร้างโรงเรียนวัดมะกอกงอในปัจจุบัน

                   โดยในปี  พ.ศ.  2517  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน  ป. 1ข 

  จำนวน  486,000  บาท  สร้างเสร็จเปิดทำการสอน วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ.  2518  ต่อมาได้งบประมาณ

  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก4  ห้องเรียน  รวมเป็น  8  ห้องเรียน

                โดยเปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  -  ระดับประถมศึกษา  ป. 1  -  ป. 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:41:19 น.

โรงเรียนวัดมะกอกงอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638234 อีเมล์: .jirat_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยวัฒน์ แก้วเกิด โทรศัพท์: 0914575101 อีเมล์: watmakokngo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]