โรงเรียนวัดมะกอกงอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

    ที่

                ชื่อ-สกุล

                      สัดส่วน

               ตำแหน่ง

    1

  นายทองสุข  อินทนิล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

    2

  นายวิชิต  สุวรรณหงษ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

    3

  นายสมศักดิ์  ร่วมสิงห์ทอง

  ศาสนา

  กรรมการ

    4

  นายสมนึก  เพิ่มสวัสดิ์

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

    5

  นายธงชัย  หิตเทศ

  องค์กรชุมชน

  กรรมการ

    6

  นายสุวิสิทธิ์  น้อยพันธ์

  ผู้ปกครอง

  กรรมการ

    7

  นายสมบุญ  ผุยห้วน

  ศิษย์เก่า

  กรรมการ

    8

  นายสง่า  เพชรประดิษฐ์

  ข้าราชการครู

  กรรมการ

    9

  นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:41:19 น.

โรงเรียนวัดมะกอกงอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638234 อีเมล์: .jirat_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยวัฒน์ แก้วเกิด โทรศัพท์: 0914575101 อีเมล์: watmakokngo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]