โรงเรียนวัดมะกอกงอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ญ.ธีธัช  จงสุข  สวนนุสอน      ประธาน

  2. ด.ช.ณัฐฐินันท์  ขัดหย่อม           รองประธาน

  3. ด.ญ.มณฑิตา  เอี่ยมละออ          เหรัญญยิก

  4. ด.ช.รัฐพงษ์  เวียงสวัสดิ์             ประชาสัมพันธ์

  5. ด.ช.ถีรวัฒน์  บุปผา                   ปฎิคม

  6. ด.ช.จษฎา  ปานโชติ                 กรรมการ

  7. ด.ช.เอกดนัย  อุปนันท์               กรรมการ

  8. ด.ช.กิตติพศ   เพิ่มสวัสดิ์            กรรมการ

  9.ด.ช.โชคอนันท์  สืบสวน            กรรมการ

  10.ด.ช.ปฎิภาณ  สมพงษ์               กรรมการ

  11.ด.ช.ภัทรนันท์ หนูแดง               กรรมการ

  12.ด.ช.ธวัชชัย  ทำอินแก้ว             กรรมการ

  13.ด.ญ.ภัคจิรา  พรหมสิทธิ์             เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:41:19 น.

โรงเรียนวัดมะกอกงอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638234 อีเมล์: .jirat_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยวัฒน์ แก้วเกิด โทรศัพท์: 0914575101 อีเมล์: watmakokngo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]