โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอวย  จุลพันธ์                   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายสมหมาย  ขันทศึกษา       กรรมการ

  พระครูพิพิธธรรมาทร              กรรมการ

  นายพร  พูลสวัสดิ์                   กรรมการ

  นายชาญ  เภาบัว                    กรรมการ

  นายสมชาย  ไกรกาศ             กรรมการ

  นายโกวิท  ทับทอง                กรรมการ

  นายสมปอง  บุญรอด             กรรมการ

  นายสุชาติ  หุ่นวัน                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]