โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กขายอนุรัตน์  ภู่คล้าย             ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงฐิติตา  ทองหล้า            รองประธาน

  เด็กหญิงภรลภัส  ขันคำ              รองประธาน

  เด็กหญิงธิดาทิพย์  โตมี              วิชาการ

  เด็กชายมงคล  หลำใจซื่อ           สุขาภิบาล

  เด็กหญิงหิรัญญา  อุ่นอก             ระเบียบวินัย

  เด็กชายอนุพันธ์  ภู่คล้าย             กิจกรรม

  เด็กหญิงมาริษา  อ่วมทรัพย์         ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงเวธกา  ครองวงศ์           เหรัญญิก

  เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุรินทร์     เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีระพงศ์ ประสิทธิเขตรวิทย์

 • นางสุนันท์ กันภัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,650
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]