โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กขายอนุรัตน์  ภู่คล้าย             ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  เด็กหญิงฐิติตา  ทองหล้า            รองประธาน

  เด็กหญิงภรลภัส  ขันคำ              รองประธาน

  เด็กหญิงธิดาทิพย์  โตมี              วิชาการ

  เด็กชายมงคล  หลำใจซื่อ           สุขาภิบาล

  เด็กหญิงหิรัญญา  อุ่นอก             ระเบียบวินัย

  เด็กชายอนุพันธ์  ภู่คล้าย             กิจกรรม

  เด็กหญิงมาริษา  อ่วมทรัพย์         ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงเวธกา  ครองวงศ์           เหรัญญิก

  เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุรินทร์     เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]