โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • โรงเรียนวัดคลองคูณจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เพื่อพัฒนานักเรียน

    ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]