• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติการก่อตั้ง

              โรงเรียนวัดธงไทยยาราม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  
  เป็นส่วนราชการที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 2    
  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2477  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดน้ำโจนใต้
  เป็นที่เรียน  มีนายลัภ  องอาจ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2512ได้รับงบประมาณ 150,000.-บาท
  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบวันครู   1 หลัง  9 ห้องเรียน บนที่ดินที่ได้รับบริจาค จำนวน 11 ไร่เศษ
  โดยพระใบฎีกาปลั่ง  จกฺกวโร เจ้าอาวาสวัดธงไทยยาราม(น้ำโจนใต้) เป็นผู้นำการก่อสร้างอาคาร 
  มีนายประดิษฐ์  อริยเดช เป็นครูใหญ่ในขณะนั้น ปัจจุบัน นางสุชาดา  สนธิรอด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพรประเสริฐ บางหลวง โทรศัพท์: 0804591079 อีเมล์: pornprasert2538@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]