โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง

  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต

   

   

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ที่มา

  ตำแหน่ง

  1.

  กำนันสุชาติ  เงางาม

  ผู้นำชุมชน

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายธวัชชัย  ราชประสิทธิ์

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3

  นางชลิตา  โพธิ์ทอง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  4

  นายวินิช  อรรคนิวาส

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  5

  นายพิษณุ  อรรคนิวาส

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  6

  นายอำนวย  เพชรโต

  ผู้แทนศิษย์เก่า 

  กรรมการ

  7

  นายดำรงพล  บัวเงิน

  ผู้แทนผู้ปกครอง 

  กรรมการ

  8

  นายวินัย   ทรวดทรง

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  9

  นางสุวรรณา  เข็มเพชร

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:07:24 น.

โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-845804 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]