โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนวัดต้นชุมแสง

  ปีการศึกษา 2561

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ด.ช.สันติภาพ   บุญส่ง

  ประธาน

  ด.ช.วันชนะ   เรืองอนันต์

  รองประธาน คนที่ 1

  ด.ช. วรัญญู   วงศ์วาศ

  รองประธาน คนที่ 2

  ด.ญ.พรรณธิตา   ไหมทอง

  กรรมการ

  ด.ญ.วรรณพร   หมวกอินทร์

  เลขานุการ

  ด.ช.ฉัตรชัย  ชื่นทิม

  กรรมการ

                                ด.ญ.ปนิฉัตร  เกตุแท้

                                ด.ญ.กฤติญดา  อรรคนิวาส

  กรรมการ

  ปฎิคม

  ด.ญ.ศิริวรรณ   จันทร์วงศ์

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:07:24 น.

โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-845804 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]