โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

  1. นายสุชาติ แดงทองดี ประธานคณะกรรมการ
  2. นายสมบัติ เกตุจันทร์ กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  3. นายอำนวย บัณฑิตโรจนฤทธิ์ กรรมการ(ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท่องถิ่น)
  4. นางอัจฉรา โพธิคามบำรุง กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)
  5. นายโอภาส มีคุณ กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)
  6. นายสมยา สาถิตย์ กรรมการ(ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
  7. นายจเร โลหะ กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
  8. นางเกศรา ศรีบุญ กรรมการ(ผู้แทนครู)
  9. นายอรุณ เอี่ยมสะอาด กรรมการและเลขานุการ(บริหาร)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-619748 อีเมล์: wanglumschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดิษฐพงษ์ ถาโท โทรศัพท์: 0958205403 อีเมล์: usanee2511@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]