• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1 นายพิชิต  คงวิชา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการ

  2 นางสุวิมล  สังฆรักษ์                 ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ

  3 นางลำดวน  สังฆะคาม              ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

  4 นายทองพูน  สารธวัช               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรรมการ

  5 นางสมยา  คงวิชา                    ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ

  6 นายเสน่ห์  ควรชื่นใจ                ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ

  7 นางเพ็ญแข  สอนเชื้อ              ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

  8 นายดิเรก  ทับทิม            ผู้แทนครู/กรรมการ

  9 นายกฤตเมธ  รุ่งรัตน์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี/กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:32:28 น.

โรงเรียนวัดชัยศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-642192 อีเมล์: watchaisri2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุชานันท์ ภู่เจริญ โทรศัพท์: 0894609364 อีเมล์: wree2725@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]