โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายมานพ   บุญโห้                         ประธานกรรมการฯ

  2. นายปรีชา   แสนคำ                        รองประธานกรรมการฯ

  3. พระอธิการสยาม   โชติปญโญ         กรรมการ

  4. นายสงวน   มากัง                           กรรมการ

  5. นายอำพัน   ตะพานทอง                 กรรมการ

  6. นายเพ็ชร   ไชยธงรัตน์                   กรรมการ

  7. นางสายฝน   เหมือนวงศ์ธรรม        กรรมการ

  8. นายมนตรี   อ้นมี                           กรรมการ

  9. นางจันทร์ทิพย์  เนตรแสง              กรรมการและเลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]