โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายไตรภพ  จิตตพลัง          ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วเสนา          รองประธานกรรมการนักเรียน

  3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัธราช         กรรมการ

  4. เด็กชายธีรพล  จำปาน้อย            กรรมการ

  5. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สมัคการ           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]