โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                พันธกิจ

                 1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะความก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมภายนอก

                 2. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจและมีความรู้ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ

                 เป้าหมาย

                 1. นักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

                 3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]