โรงเรียนวัดวังกระชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •               วิสัยทัศน์

                   โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและเสมอภาค เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา มีการพัฒนาตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ชุมชนร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา

                   ปรัชญา

                   ความรู้คู่ตุณธรรม ช่วยพัฒนาประชาธิปไตย           


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังกระชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยรัตน์ กาปัญญา โทรศัพท์: 0918375919 อีเมล์: chirat20202509@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]