โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นางอรวรรณ   ตั้งจิตรวัฒนากุล     ประธานกรรมการ

  2.  นายสนั่น         ดีมี                           กรรมการ

  3.  นางพรรณี      มั่นหลำ                     กรรมการ

  4.  นายประจำ     โตรอด                      กรรมการ

  5.  นายประจักษ์  อุดมรักษ์                 กรรมการ

  6.  นายสวรรค์      คำจ่า                        กรรมการ

  7.  นายประเสริฐ   จันทมาศ                 กรรมการ

  8.  พระสมชายอโสโก                          กรรมการ

  9.  นายศุทธา       จักคาม                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:58:30 น.

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905835 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ อินทนิล โทรศัพท์: 0869321314 อีเมล์: sombun.inta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]