โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงพรชนก  ตรีปราการ        ประธานนักเรียน

  เด็กชายวรชน   ลิ้มไขแสง            รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงอภิชญา  ผ่องแผ้ว           รองประธานนักเรียน

  เด็กชายธนพนธ์   โตรอด              รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงคณิสสร  พุทธสังข์          เหรัญญิก

  เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง       เลขา

  เด็กหญิงกมลวรรณ์  แซวหยวก    ปฏิคม

  เด็กชายศุภศิณ   เขื่อนเพชร          สวัสดิการ

  เด็กหญิกกมลชนก  ตรีปราการ    ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

  เด็กช่ายอรรถพล   ธนจารุวิทยากร   ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

  เด็กหญิงอรณิชา   ดินไทย           ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

  เด็กชายวรชาติ  เปี่ยมสวัสดิ์         ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4

  เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วปรีชา     ตัวแทนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

  เด็กชายสมบัติ   นิ่มเส็น               ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:58:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบูรณ์ อินทนิล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขนิษฐา อินจันทร์

 • นางสุจิตรา โพธิ์ดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,676
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905835 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ อินทนิล โทรศัพท์: 0869321314 อีเมล์: sombun.inta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]