โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  เสริมสร้างระเบียบวินัย                  ส่งเสริมกายใจให้สมบูรณ์

  เพิ่มพูนความรู้  คู่คุณธรรม            มีความคิดสร้างสรรค์

  มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ   สืบค้น  ICT  มีชุมชนเป็นศูนย์รวม

  ร่วมพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  นตฺถิ  ปญฺญา  สฺมาอาภา

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:58:30 น.

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905835 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ อินทนิล โทรศัพท์: 0869321314 อีเมล์: sombun.inta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]