โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่  21  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2462  โดยนายอำเภอได้ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่อยู่ภายใต้การปกครองของอำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร โดยอาศัยวัดป่าเรย์ไลย์  หรือวัดบึงนารางเป็นสถานที่เล่าเรียน  21  เมษายน  พ.ศ.  2500  ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนถาวรให้  1  หลัง  โดยราษฎรอุทิศที่ดินให้  12  ไร่  คือ  นายแก้ว   สิงหะคะเชนทร์  นายทศ  ศรีนาราง  นางชุด  ศรีนาราง  และนางรด  ศรีนาราง  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2534  ได้ขยายโอกาสเปิดถึงระดับมัธยมศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตรา ทับทอง โทรศัพท์: 0882738628 อีเมล์: supatra1125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]